BOB6

Vollautomatisch
Vakuumpumpe: 6m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 250 mm
Abmessung: 400x470x340 mm
Abmessung der Kammer: 350x270x140 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,45kW
Gewicht: 26kg

DINO12

Vollautomatisch

Vakuumpumpe: 12m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 350 mm
Abmessung: 530x490x450 mm
Abmessung der Kammer: 430x370x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,90kW
Gewicht: 39kg

CAPO20

Vollautomatisch

Vakuumpumpe: 20m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 420 mm
Abmessung: 550x490x450 mm
Abmessung der Kammer: 430x370x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,90kW
Gewicht: 60kg

TWIX20

Vollautomatisch

Vakuumpumpe: 20m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 520 mm
Abmessung: 650x640x500 mm
Abmessung der Kammer: 530x530x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 1,0kW
Gewicht: 78kg

AMA18

Halbautomatisch

Vakuumpumpe: 18m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 420 mm
Abmessung: 530x530x500 mm
Abmessung der Kammer: 430x430x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,65/0,75kW
Gewicht: 60kg

AURA6

Vakuumpumpe: 6m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 260 mm

Programme: 20 (+soft vacuum)
Abmessung: 400x470x340 mm
Abmessung der Kammer: 350x270x140 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,45kW
Gewicht: 26kg

TOP8

Vakuumpumpe: 8m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 320 mm

Programme: 20 (+soft vacuum)
Abmessung: 430x490x410 mm
Abmessung der Kammer: 330x330x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,45kW
Gewicht: 36kg

MASTER21

Vakuumpumpe: 16/21m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 420 mm

Programme: 20 (+soft vacuum)
Abmessung: 530x590x490 mm
Abmessung der Kammer: 430x430x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,65/0,75kW
Gewicht: 60kg

GOLIATH25

Vakuumpumpe: 21/25m³/h (ölgeschmiert)
Schweißbalken: 520 mm

Programme: 20 (+soft vacuum)
Abmessung: 630x690x500 mm
Abmessung der Kammer: 530x530x200 mm
Netzspannung: 230 Volt - 50HZ, 0,75kW
Gewicht: 78kg

Marke